Родючість ґрунту – запорука високих врожаїв!

grunt.jpg

Високу родючість ґрунту в Україні не відзначає хіба що лінивий, а наші чорноземи узагалі викликають заздрість усієї Європи. Але що ж воно таке та «родючість»? Як її виміряти, що вона у себе включає, та найголовніше, чи є шляхи її підвищення?

Розпочнемо із теорії, родючість ґрунту – здатність його, у тій чи іншій мірі, реалізовувати потреби рослин у воді та елементах живлення, задовольняти вимоги кореневої системи щодо кількості повітря та тепла, необхідних для нормальної життєдіяльності. Результатом природних процесів розвитку ґрунтів є натуральна (природна) родючість. Вона цілком і повністю залежить від природо обумовлених якостей ґрунту, і визначається сукупністю наступних груп факторів:
1) Перша група – фізичні фактори. До них відносять механічний склад, структуру, шпаруватість, тепловий режим, показники мікро- та макроерозії.
2) Друга група – хімічні фактори. Це перш за все, рівень pH, рівень забезпеченості елементами живлення, зокрема мікроелементами, наявність та концентрація шкідливих елементів, обмінна і вбирна здатність.
3) Третя група – біологічні фактори. Наявність і видова різноманітність ґрунтових тварин, бактерій та грибів, гумус, утворення CO2.
4) Четверта група – водний режим і підґрунтя. Визначається показниками водо вбирання, водо провідності і вологоємності, рівнем ґрунтових вод, їх глибиною, шпаруватістю підґрунтя.

Саме сукупність усіх цих факторів та їх взаємодія і формують природну родючість ґрунту, яка у свою чергу, визначає ефективність застосування добрив, поживний режим, біологічну активність, кількісні та якісні показники врожайності.

Штучна родючість ґрунту
Така вже специфіка нашого життя, що всюди де є присутні природні показники, втручається і людина. Результатом багаторічного використання ґрунтів на власні потреби людством є штучна родючість ґрунту. Вона формується унаслідок усіх агротехнічних заходів та прийомів, що здійснює людина, рівня внесення добрив, виду вирощуваних рослин та багатьох інших чинників.

Ефективна родючість ґрунту
Унаслідок, поєднання природної та штучної родючості ґрунтів у єдину систему можна говорити про ефективну родючість.

Інститут живлення рослин
07.03.2016

Коментарі

Додати новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде показаний.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.

Детальніше про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот.